Verím Pane

UBYTOVANIE

DOMA JE DOSŤ MIESTA PRE VŠETKÝCH!

DOMA JE DOSŤ MIESTA
PRE VŠETKÝCH!

KLIKNITE PRE VIAC INFORMÁCIÍ.

ŠKOLY

10€ / celý festival

Ubytovanie na školách v Námestove. Ubytovanie bude oddelené pre mužov, ženy a rodiny. Je nutné zabezpečiť si spacák a karimatku.

STANOVÉ MESTEČKO

20€ / celý festival

Ubytovanie v stanovom mesetečku vrámci areálu festivalu. V cene je zahrnuté vyhradené miesto na jeden 1-6 miestny stan. Úcastníci si stan zabezpečujú sami.

KARAVAN PARKING

50€ / celý festival

Ubytovanie formou zaparkovania karavanu alebo auta s prívesom v areáli festivalu. Poskytujeme aj prípojku ku elektrine.

KAŽDÉ UBYTOVANIE JE K DISPOZÍCIÍ OD PIATKU (19.7.) 10:00 DO PONDELKA (22.7.) 10:00