Verím Pane

PODPORA

AKO NÁM MÔŽETE POMÔCŤ?

MODLITEBNE

Náš festival je o Bohu a stojí na Bohu. Prosíme vás o modlitby - bez nich to nedáme! Zahrňte do nich organizačný tím, všetkých dobrovoľníkov, našich sponzorov a finančnú stránku festivalu, umelcov, hosťov a všetkých návštevníkov.

FINANČNE

Napriek predaju vstupeniek potrebujeme aj finančnú podporu. Festival sa snažíme robiť čo najlepšie, no zároveň sa snažíme udržať cenu lístkov čo najnižšie. Podporiť nás môžete príspevkom na účet (nižšie).

PRAKTICKY

Aj praktická pomoc je na našom festivale vítaná! Môžete sa pridať ku dobrovoľníkom, ale ak nám viete pomôcť aj iným spôsobom (napr. prenájom techniky, sponzorstvo materiálu,...), ozvite sa nám na info@verimpane.sk

KDE MÔŽETE PRISPIEŤ?